غصه نخور دی

02.Oct.2020

غصه نخور دی

غصه نخور دیوونهکی دیده غم بمونهبه نظرمن بزرگترین غمو غصه دل ماادما میتونه غم از دست دادن باشه????از دست دادن کسایکه دوسشون داریم????کسایکه نمیشه جاشون جایگزین گذاشت????????کسایکه دلت پرمیکشه براشون و از غم???????? نبودنشون خابت نبره و اشکت سرایز بشه???????? ووقتی بخودت بیای ببینی چن ساعت گذشته و تواون حالو هوا موندی هرکاری میکنی که حالت عوض بشه اما موفق نمیشی ???? وقتی بهترین وعزیزترین ادمای زندگیت نباشن اونوقته که معنی غمو بدونیم پس بیاین تاهموداریم قدرهموبدونیم❤نبودن پدرومادروجای خالیشون مثل حفره‌ خالی همیشه ته قلبته که جاشوبا هیچ چیزوهیچکس نمیشه پرکرد???????????? انشالله همیشه بی غم وغصه باشین سایع پدرومادرهای عزیزمستداموروح پدرومادرهای اسمانی شاد پدر مادر غم غصه سلامتی عزیزامون

هاست nvme

Top Blog Posts